حضرت سقاء تا بوده همین بودم و تا هست همینم من خاک کف پای یل ام بنینم REZAQOLI.ALI@GMAIL.COM http://133alamdar.mihanblog.com 2020-10-18T02:27:48+01:00 text/html 2015-03-04T06:01:53+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی پهلو. http://133alamdar.mihanblog.com/post/512 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">وای حسن . . .</span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">این کودکت چه دیده که هی زار میزند ؟!</span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">هی دست مشت کرده به دیوار میزند</span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center"><img width="2" height="1400" style="width: 329px; height: 438px;" src="http://delgraph.ir/wp-content/uploads/Yas.jpg"><div align="left"></div><p></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span lang="FA" style='font-family: "2 Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">از زمانی که شنیدم ...</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font><span lang="FA" style='font-family: "2 Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">در به پهلویت گرفت </font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font><span lang="FA" style='font-family: "2 Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">حس من این است </font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font><span lang="FA" style='font-family: "2 Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">اصلاً خانه ...</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font><span lang="FA" style='font-family: "2 Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">بی در بهتر است</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2015-03-03T06:42:37+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی مادر. http://133alamdar.mihanblog.com/post/513 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p align="center" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "2 Titr"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><font size="3">پیراهنی که دوخته ام بهر محسنم</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p align="center" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "2 Titr"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><font size="3">زینب بگیر و</font></span><span lang="AR-SA"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style='font-family: "2 Titr"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;'><font size="3"> بر تن طفل رباب کن </font></span></p><p align="center"><img width="2" height="579" style="width: 577px; height: 314px;" src="http://www.kabeyeeshgh.ir/wp-content/uploads/2014/03/fatemeh-1030x579.jpg"><div align="center"></div></p><div align="left"></div><p></p><font face="Times New Roman" size="3"><p align="center"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font size="4">ما جز محبت مادری ز زهرا ندیده ایم</font></span></p><p align="center"><font size="4"> <span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">ماها لباس عیدمان را محرم خریده ایم</span></font><br></p></font><p align="center"><br></p> text/html 2015-03-02T06:12:37+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی این بانوی آئینه و سجاده باشد. http://133alamdar.mihanblog.com/post/511 <p align="center"> <span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img width="1430" height="767" style="width: 565px; height: 423px;" src="http://bi-neshan.ir/filehaaa/2015/03/H.Zahras-15.jpg"></span></p><p align="center"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این بانوی آئینه و سجاده باشد</span></p><p align="center"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اینكه ملك در پیش او استاده باشد</span></p><p align="center"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">از ردّ پایش در دل این كوچه پید</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">است </span></p><p align="center"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">باید كه این بانو پیمبر زاده باشد</span></p><p align="right"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font color="#cc0000" size="1">برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.</font></strong></span></p><p align="left"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شاعر : علی اکبر لطیفیان</span></p><p align="left" style="font: 12px/24px Tahoma, Geneva, sans-serif; margin: 0.5em 0px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;" dir="RTL"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> text/html 2015-01-28T05:26:07+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی سرباز سید علی. http://133alamdar.mihanblog.com/post/430 <div align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/290148?lid=356727" style="margin-top: 0px;" alt="افسران - ای اهل کوفه دوره تنهایی شماست" src="http://media2.afsaran.ir/si9gwUW_426.jpg"><br><br><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 23pt;' dir="RTL">ترسم که صرفه ای نبرید عاقبت به حشر<br> تا کشتن شرف همه کارآیی شماست</span></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 23pt;' dir="RTL">ما در کنار رهبرمان ایستاده ایم<br> ای اهل کوفه دوره تنهایی شماست</span></p></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font><br> text/html 2015-01-27T05:38:30+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی مدافع حرم. http://133alamdar.mihanblog.com/post/448 <div align="center"><img width="451" height="612" class="shrinkToFit decoded" alt="http://s4.picofile.com/file/8100030834/Demo_Ya_Zeinab.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/8100030834/Demo_Ya_Zeinab.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">عباس که شهید شد</span><span style='color: black; font-family: _MRT_Win2Farsi_1; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: _MRT_Khodkar;'><br> </span><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">حسین به وسعت</span><span style='color: black; font-family: _MRT_Win2Farsi_1; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: _MRT_Khodkar;'><br> </span><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">تمام انسانیت</span><span style='color: black; font-family: _MRT_Win2Farsi_1; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: _MRT_Khodkar;'><br> </span><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">فریاد کشید</span><span style='color: black; font-family: _MRT_Win2Farsi_1; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: _MRT_Khodkar;'><br> </span><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">آیا مدافع حرمی هست؟</span><span style='color: black; font-family: _MRT_Win2Farsi_1; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: _MRT_Khodkar;'><br> </span><span lang="AR-SA" style='background: white; color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">و امروز</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">مدافعان حرم اهل بیت</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">با سر دادن</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">لبیک می گویند</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: _MRT_Khodkar; font-size: 20pt; mso-ascii-font-family: _MRT_Win2Farsi_1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: _MRT_Win2Farsi_1;' dir="RTL">به این دعوت عاشورایی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div> text/html 2015-01-26T08:27:22+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی ستاره پرستی. http://133alamdar.mihanblog.com/post/508 <p align="center"><img width="1" height="1080" style="width: 607px; height: 346px;" src="http://islamicwallpers.ir/fileha/2014/05/hazrate_abbas_as1Full_HDwallpaper.jpg"><div align="left"></div><p></p><p align="center"><br></p><p align="center" style='margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 20.89px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><br></p><font size="2"><p align="center" style='margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 20.89px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><strong><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 30pt; font-weight: normal;'>قمر شدی و</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 30pt; font-weight: normal;' dir="LTR"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 30pt; font-weight: normal;'>ستاره پرستی</span></strong></p><p align="center" style='margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 20.89px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 6pt 0in; text-align: center; word-spacing: 0px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; -webkit-text-stroke-width: 0px; mso-line-height-alt: 15.65pt;" dir="RTL"><strong><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "IranNastaliq","serif"; font-size: 30pt; font-weight: normal;'>دوباره جان گرفت!</span></strong></p><p align="center" style='margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 20.89px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p></font><p align="center" style='margin: 0.5em 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 20.89px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><br></p><span style='font: 11px/20.89px Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><p align="center"><br></p></span> text/html 2015-01-26T08:17:52+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی نظرتون چیه؟ http://133alamdar.mihanblog.com/post/509 <p align="center"> <br></p><h2 align="center" itemprop="headline">رو نمایی از پیراهن جدید تیم ملی...</h2><div align="center" class="portlet" id="media_817425"><div class="portlet-content"><div class="media_photoset"><div class="media_row " style="height: 314.31px;" data-collapsed="314.3125"><div title="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/b3byiQSsjd3ClsjGZ9yRYUPUDFbMAQcWtzhe1m7HK6vD26jbCT1wpA/s/w100/" class="media_box image "><img title="//www.afsaran.ir/media/863142?lid=817425" style="margin-top: 0px;" alt="افسران - رو نمایی از پیراهن جدید تیم ملی...نظرتون چیه؟" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/b3byiQSsjd3ClsjGZ9yRYUPUDFbMAQcWtzhe1m7HK6vD26jbCT1wpA/s/w535/"></div></div></div></div></div> text/html 2014-12-28T07:01:15+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی از خجالت آب شد جوشن، نمی‌دانم چه شد. http://133alamdar.mihanblog.com/post/507 <P align=center><IMG style="WIDTH: 566px; HEIGHT: 385px" src="http://tdel.ir/wp-content/uploads/146-1024x576.jpg" width=545 height=365>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>هر که می‌داند بگوید، من نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>مست بودم مست، پیراهن نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>من فقط یادم می‌آید گفت: وقت رفتن است</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>دیگر از آنجا به بعد اصلاً نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>روبه روی خود نمی‌دیدم به جز آغوش دوست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>در میان دشمنان، دشمن نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>سنگ باران بود و من یکسر رجز بودم رجز</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>ناله از من دور شد، شیون نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>من نمی‌دانم چه می‌گویید، شاید بر تنم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>از خجالت آب شد جوشن، نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>مرده بودم، بانگ هل من ناصرش اعجاز کرد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>ناگهان برخاستم، مردن نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>پا به پای او سرم بر نیزه شد از اشتیاق</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>دست و پا گم کرده بودم، تن نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>ناگهان خاکستری شد روزگار آسمان</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>در تنور آن چهره روشن نمی‌دانم چه شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>***</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>وصف معراج جنونش کار شاعر نیست، نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; OUTLINE-WIDTH: 0px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: baseline; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA>از خودش باید بپرسی، من نمی‌دانم چه شد.</SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; COLOR: #002b2c; FONT-SIZE: 20pt" lang=AR-SA> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; BACKGROUND: white" align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><FONT color=#000000>شاعر : سید حمید رضا برقعی</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2014-12-24T08:20:41+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی ماه ربیع الاول. http://133alamdar.mihanblog.com/post/506 <P align=center><IMG src="http://www.urmia.ac.ir/riyasat/Lists/List14/Attachments/34/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%87.bmp"></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>فرا رسیدن ماه ربیع الاول </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2>بر تمامی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت مبارک باد</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2014-12-24T08:15:51+01:00 133alamdar.mihanblog.com علی رضاقلی یا سیدی ، حسین http://133alamdar.mihanblog.com/post/505 <P align=center><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 187px" border=0 hspace=0 align=baseline src="http://s5.picofile.com/file/8158877950/64622.jpg" width=503 height=187 complete="true"></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>یا سیدی ، حیسن ، انت مقیم قلبی حتی ابدا</STRONG></FONT></P>